سرود مرد غريب‌ / سوگنامه‌اي‌ در بزرگداشت‌ زنده‌ ياد سلمان‌ هراتي

سرخ‌ رويان‌ زمين‌ / برگزيده‌اي‌ از داستان‌هاي‌ نويسندگان‌ طلبه‌

افكار و انديشه‌هاي‌ سيد جمال‌ الدين‌ / برگردان‌ به‌ فارسي‌ از سريل‌ نوشته‌ي‌ حق‌ نظر نظرُف

سمت‌ صميمانه‌ي‌ حيات‌ / نثرهايي‌ در ديدارهاي‌ شاعرانه‌ با ايام‌ و مناسبت‌هاي‌ سال‌

سيب‌ و خنجر/ برگزيده‌اي‌ از شعرهايي‌ با موضوع‌ امام‌ حسين(ع) از شاعران‌ معاصر

 روح‌ و ريحان‌ / برگزيده‌اي‌ از نثرهايي‌ با موضوع‌ قرآن‌ و رمضان‌ از نويسندگان‌ معاصر

 ناگهان‌ بهار / مجموعه‌ي‌ كاملي‌ در باره‌ي‌ زنده‌‌ياد سلمان‌ هراتي، مشتمل‌ بر نقد آثار، يادداشت‌ها، سوگسروده‌ها، گزيده‌ي‌ اشعار، شعرهاي‌ منتشر نشده‌ و...

 ماه‌ خوابيده‌است./ دومين‌ مجموعه‌ شعر نوجوان‌

امام‌ خميني؛ پدر انقلاب‌ اسلامي‌ / برگردان‌ به‌ فارسي‌ از سريل، نوشته‌ي‌ اعلي‌ خان‌ افصح‌ زاد

خيالم‌ بوي‌ باران‌ داشت‌. / برگردان‌ به‌ فارسي‌ از سريل، مجموعه‌ شعر عبدالقادر رحيم‌ 

كفن‌ كاغذي‌ / برگردان‌ به‌ فارسي‌ از سريل، مجموعه‌ شعر سجاعت‌ الله‌

یک کلمه افتاده است / مجموعه‌ای کامل از نثرهای شاعرانه در پنج دفتر

خواب گل سرخ / یادنامه‌ای تازه در بزرگداشت زنده یاد سلمان هراتی

 آيينه هاي مكدر/ بررسي سوگسرايي در تاريخ شعر فارسي ...

یک کاروان آهو / مجموعه‌ای کامل از سروده های فارسی با موضوع امام رضا(ع) در سال های بعد از انقلاب بامقدمه‌ای مفصل در باره ی شعر شیعی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی